sisyfosgruppen

 • Vi förädlar fastigheter

  Inom Sisyfosgruppen har vi i snart 20 år specialiserat oss på att förädla fastigheter som tappat sin ursprungliga funktion. Vi anpassar dem till vår tid och vår verklighet – och det är ett arbete vi utför med stolthet åt såväl privata som offentliga fastighetsägare. När tiderna förändras, genom tekniksprång och

  samhällsutveckling, är många fastigheter dåligt anpassade till sin tid. Man kan då välja att riva och bygga nytt eller att i stället förädla, restaurera och anpassa byggnaderna. Att förädla fastigheterna är vårt sätt att hushålla med viktiga resurser och visa respekt för det som skapats i en annan tid.

 • Kostnadseffektivt och varsamt

  Genom kreativitet, kunskap och erfarenhet kan Sisyfosgruppen kostnadseffektivt och varsamt förädla byggnader. Miljö och återvinning står i fokus, naturligtvis tillsammans med att värna den karaktär och känsla som den historiska förankringen ger. Även inom nyproduktion är förädlingsmetodiken många

  gånger användbar och till och med nödvändig. Förädlingsobjektet blir då i stället ett naturområde eller en närmiljö. Med respekt för viktiga natur- och kulturvärden kan nämligen nybyggnationer som görs rätt bidra till att utveckla området – och skapa en spännande, funktionell och förbättrad helhet.

 • Vi tar historien framåt

  Sisyfos har trotsat den mäktige Zeus. Som straff för sin hybris döms han att för all evighet rulla en tung sten uppför ett högt berg. Man brukar säga att ett arbete utan slut är ett ”Sisyfosarbete” – men faktum är att Sisyfos enligt sägnen kommer på ett sätt att lura gudarna. Genom att acceptera sitt öde och

  lära sig att tycka om det blir straffet till en belöning – och Zeus är med ens överlistad. För oss är Sisyfos en symbol för hur vi agerar och hanterar oss i en given situation. Med gott humör, envishet och styrka rullar vi på Sisyfosgruppen stenen uppåt mot målet. Och vi tycker att det är det roligaste som finns.

 

Olle Larsson

”Vi ser potentialen i varje fastighet”

 

Sisyfos Vindsinredning

Sisyfosgruppen omvandlar och inreder tomma råvindar till spännande och fantastiska hem. De senaste 15 åren har vi tillsammans med våra kunder byggt och inrett nästan 200 unika vindslägenheter i Stockholm.

Sisyfosgruppen är en förädling av företaget BLT Projektering.

Läs mer
 

HANDYCRAFT

Vi kallar det förädling

 

Sisyfos Nyproduktion

Sisyfos Nyproduktion bygger spännande nya bostäder – allt från unika villor till smarta studentlägenheter. Verksamheten startade 2010.

Läs mer
 • vindsbyggnation

  senaste projekt

  Ängsvillorna

  På Wenngarn i Sigtuna påbörjas hösten 2014 byggnationen av de så kallade Ängsvillorna, 26 fristående trävillor i två plan med garage. Första etappen med tio villor beräknas stå färdiga för inflytt under första kvartalet 2015. Övriga villor påbörjas i januari 2015 och beräknas färdigställas sommaren 2015.      

  Läs mer
 • vindsbyggnation

  senaste projekt

  Tapeten 23

  Här förädlar vi en K-märkt tertiärstation från 1936 samt bygger flerbostadshus - totalt 7 lägenheter varav en i den gamla tegelbyggnaden. Sisyfos tilldelades 2012 Sollentuna kommuns Byggnadsvårdsdiplom för vår insats att främja byggnadskulturen i kommunen. Färdigställande andra kvartalet 2012.

  Läs mer
 

Olle Larsson

”Vi bestämde oss för att göra branschens svagheter till vår styrka”

 

Sisyfos Fastighetsförädling

I egen regi förädlar Sisyfos Fastighetsförädling många olika typer av fastigheter. Bland våra projekt märks såväl kyrkor som industrier och vårdhem – fastigheter som har förlorat sin gamla funktion, men inte mist sin potential.

Läs mer
 • fastighetsförädling

  senaste projekt

  Wenngarn

  Wenngarns slottsområde 2 km norr om Sigtuna har en spännande historia. Från Sveriges äldsta bevarade brev på 1100-talet, till Magnus Gabriel de La Gardie på 1600-talet, till 1900-talets institutionella historia. Fastigheten är på 35 hektar och består av parker och över 70 byggnader, om totalt 26 000 kvm från olika tidsepoker. De dominerande fastigheterna Barockslottet från 1600-talet, den magnifika anstaltsbyggnaden från 1916 (4000 kvm) och den stora betongfabriken. De senaste 30 åren har underhållet varit eftersatt och sista 15 åren har Wenngarns byggnader, parker och infrastruktur gradvis förfallit. Behovet av renovering och restauration är därför mycket stort. Uppgiften att rensa upp, förädla och återskapa Wenngarns forna storhet är ett passande Sisyfosprojekt och under de närmaste 5 åren kommer vi genomföra en totalrenovering av området. Projektet genomförs i samarbete med Sigtuna Kommun. Målet är ett öppet modernt bysamhälle, med slottet som hjärta och mötesplats för boende, företag och besökare. Projektets första etapp består av 120 000 arbetstimmar fram till 1 juni 2014 och det rör sig om totalt 14 projekt som skall utföras i första etappen. Läs mer på projektets hemsida Wenngarn.se eller på våra systerwebbar Wenngarnssommar.se, Hotellanstalten.se och Wenngarnsportcenter.se.

  Läs mer
 
 

Sisyfos Trav

Sisyfos Trav är vår udda fågel. Utanför Arlanda driver vi en komplett anläggning – med 250 hästar, uppfödning, träning och tävling inom travsporten.

Läs mer
 • trav

  Söderby Gård

  Sisyfos Söderby Gård är en travhästanläggning med 130 boxplatser och en uppfödningsenhet där 30 föl föds varje år. Vi försöker ständigt utveckla gården med nya träningsmöjligheter, stall och byggnader.

  Läs mer