100/oktan

Sisyfosgruppen är delägare i nätverket  100/oktan som hjälper elitidrottare
att utvecklas och ta nästa karriärsteg samt förmedlar inspirerande föreläsare,
talare och moderatorer till företag och organisationer som behöver utvecklas.


Läs mer på hemsidan: www.100oktan.se

inspiration