Byggteknik - Projekt Hus utan sladd

Projekt “Hus utan sladd” föddes.
Sisyfosgruppens byggbolag, Sisyfos Fastighetsförädling AB byggde våren 2017 ett hus som inte är kopplat till varken el, vatten eller avlopp som går att använda året runt.

Projektet innehöll följande delar:

  • Tillförsel av energi från sol, vind, skog och vätgas
  • Energilagring i batterier och vätgastankar.
  • Energiåtervinning av gråvatten, luftväxling mm
  • Reningssystem för vatten och luft/ventilation. Bevara och återanvända värmen från befintligt vatten. Luften återanvänds, mycket växter tillför kontinuerligt nytt syre.
  • Energiläckage minimeras i dörrar och fönster genom slussar, och genom att använda produkter med bästa isoleringsförmåga
  • Energiåtgång minimeras i produktion, materialproduktion, transporter och byggarbete.
  • Dagvatten kommer att användas och lagras i tank för att sedan renas och användas som BDT-vatten

Artikel i Dagen Nyheter,
http://husutansladd.se/wp-content/uploads/2017/03/DN-bes%C3%B6ker-villan-som-producerar-tre-g%C3%A5nger-mer-energi-%C3%A4n-den-f%C3%B6rbrukar.-DN.pdf