Margarethahemmet

Vackert beläget intill sjön Walloxen i Knivsta, 10 min från Arlanda, står två stycken ståtliga byggnader som mellan 1915-1969 var hem för bildbara fallandesjuka barn, dåtidens begrepp för epilepsi. Anläggningen som invigdes av prinsessan Margaretha tog emot barn från hela Sverige som diagnostiserats med epilepsi. I takt med att kunskap, medicinska framsteg och, kanske mest, synen på den avvikandes plats i det offentliga var det givet att tiden skulle springa förbi Margarethahemmets verksamhet, som lades ned 1969.

Idag drivs det skolverksamhet i en av de gamla huvudbyggnaderna och Sisyfos har nu i uppdrag att bygga en ny skola till eleverna, som själva är med och påverkar utformningen. Skolan kommer att byggas i anslutning till de vackra byggnaderna och stå klar inför höstterminen 2017. Området runt skolan kommer att väckas till liv med bland annat bostäder, restaurang, äldrevård och serviceutbud.

Uppstart av byggprojektet förväntas bli under våren 2017.