Wenngarn - ett riktigt Sisyfos-jobb!

Ett modernt bysamhälle och en magisk mötesplats med 1000 år av historia och framtid. Det är Wenngarn.
När Sisyfosgruppen tog över Wenngarn för tre år sedan var det en plats i djupt fördärv. Tusentals människor och tusentals timmar senare har Wenngarn genomgått en extreme makeover. Idag är det en levande plats där öppenhet och delaktighet är ledord.

Förutom alla de som bestämt sig för att bo på Wenngarn hittar du även hotell, möteslokaler, restauranger, butiker, bageri, café, musteri, bryggeri, destilleri, företagscenter, sportcenter och förskola. Plus ett öppet slott som fungerar som en samlingsplats för boende och besökare. Så vitt vi vet, har ett liknande projekt aldrig tidigare genomförts någonstans.

Sisyfos roll på Wenngarn genomgår nu en förvandling. Arbetet med att föra över framtidens Wenngarn till boende, entreprenörer och samhälle pågår för fullt. Du följer bäst vårt arbete genom att besöka oss. Välkommen!

Läs mer om Wenngarn på wenngarn.se eller kontakta peter@sisyfos.se