define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress instance is not managed by WordPress Toolkit anymore. Wenngarn – Ett riktigt Sisyfosprojekt | Sisyfos

Wenngarn - Ett riktigt Sisyfosprojekt

När Sisyfosgruppen köpte Wenngarn år 2013 var det en plats i djupt fördärv. Tusentals timmar senare har Wenngarn genomgått en omvandling och är idag ett modernt bysamhälle, en magisk mötesplats med 1000 år av historia och 1000 år av framtid.

Förutom alla de som bestämt sig för att bo på Wenngarn hittar du även hotell, restauranger, butiker, förskola, bageri, café, musteri, bryggeri, destilleri, företagscenter och sportcenter. Plus ett öppet slott som fungerar som en samlingsplats för boende och besökare. Så vitt vi vet, har ett liknande projekt aldrig tidigare genomförts någonstans.

Läs Wenngarnsboken

Se filmen om Wenngarn bysamhälle
https://vimeo.com/246116563