PS Communication

Sisyfosgruppen är delägare i multimediaföretaget PS Communication som i sin tur har
hel- och
delägarskap i flertalet byråer inom PR, eventproduktion, sponsring, reklam,
digitalmedia, grafisk fromgivning och filmproduktion.  

PS Communication ingår i ExperianceGroup som sin tur inkluderar Brand Experience of Scandinavia,
People Partner, Meeting Room, Publik, Anarchy & Order, Tango, Story Design Studio,
Content Talarbyrån och Apartment5.