Sisyfos Nätverk

Sisyfos nätverk består av partners, hel- och delägda företag, intressenter och privata kontakter.
Syftet med nätverket är att ska identifiera synergier, skapa energi och inspiration där nya idéer
och sammarbeten kan få fart. Medlemmar i Sisyfos nätverk har tillgång till klubbhuset
Villa Björkudden på Tynningö.  Idag består Sisyfos nätverk bl a av Wenngarn, 100/oktan,
PS Communication, Orrefors, Trav, Founders alliance, New Wave Group, Intreat,
Light House och EGBS.

Nätverket växer ständigt och målet är att det ska bli Sveriges bästa.