We Entrepreneurs

Vi på We Entrepreneurs har som mål att sätta Wenngarn på kartan som sveriges
ledande entreprenöriella mötesplats. Entreprenörsutbildningar, nätverksträffar
och mässor är delar av vad vi kommer att göra. Affärsidéer finns det gott om
men att kunna genomföra dessa är något helt annat.

På We Entrepreneurs vill vi utveckla individers genomförandekraft, ta bort de
mentala spärrarna som gör att idéer inte blir till verklighet och ge varje
entreprenör ett sammanhang i form av ett stöttande nätverk och mentorskap.

Vi utgår från att all historia ligger till grunden för hur vår framtid utspelar sig
och att ur detta kommer ett viktigt tankesätt. Historien kan vi inte ändra på men
vi kan lära oss mycket av den.

Framtiden vet vi ingenting om, men här och nu förändrar vi den.  Det är här vi
vill hjälpa till.

Entreprenörer är de som skapar förändring i samhället och vi vill ge de bästa
förutsättningarna för att de ska lyckas.
We, Entrepreneurs.

Läs mer på www.wenngarnbusinessschool.se