Filadelfia - att bevara, berätta och skapa historia

Under 2019 tog vi oss av Filadefiakyrkan på uppdrag av… Filadelfiakyrkan såklart. Den ikoniska fastigheten på Rörstrandsgatan ska tas in i nutiden. Allt det bra som funnits ska leva vidare, men uppdraget innebär också att skapa nya möjligheter för människor att mötas. En sorts kyrka-extra-allt alltså. Vi har vår vana trogen skrivet en bok om projektet. Välkommen att läsa!